DỊCH VỤ VIDEO PRODUCTION

Sản xuất digital films, Motion Graphic Video, TVC

Với đội ngũ ekip luôn sáng tạo và chuyên nghiệp trên nền tảng kĩ thuật số, chúng tôi đã luôn sáng tác ra những VIDEO chất lượng chuyên chạy trên các kênh trực tuyến để phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng. Quy trình làm video quảng cáo cúa chúng tôi

  • Bước 1 : Tiếp nhận yêu cầu khách hàng (mục đích, thông điệp truyền tải, mục tiêu hướng đến khách hàng)
  • Bước 2 : Lên ý tưởng xây dựng kịch bản và cung cấp các mẫu stock video
  • Bước 3 : Thống nhất kịch bản, dựng hình ảnh cho từng frame hình ảnh, phê duyệt hình ảnh
  • Bước 4 : Hoàn thiện sản phẩm
  • Bước 5 : Chỉnh sửa (nếu có)
  • Bước 6 : Bàn giao sản phẩm gốc (*sao lưu bản gốc trong vòng 6 tháng)

What we do?

DIGITAL FILM

MOTION GRAPHIC VIDEO

VISUAL EFFECTS

CARTOON VIDEO

VR 360 VIDEO

TVC

Motion Graphic Video

Testimonials and clients

Good words. Good people
0
HAPPY CLIENTS

We worked many-many time and got perfect result!

0
years
IN BUSINESS

Work with us and get leadership!

0
PROJECT FINISHED

We worked many-many time and got perfect result! Work with us and getting leadership!

Send Your Request!